Belastingloket

De werkzaamheden rond de gemeentelijke belastingen worden uitgevoerd door gemeente Veenendaal.

Met DigiD kunt u bij de digitale belastingbalie uw belastinggegevens opvragen, uw aanslag betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Let op: De belastinggegevens staan bij de persoon die ook de aanslag ontvangt.

Regel uw zaken via de digitale belastingbalie

Informatie over de WOZ-waarde

Contactgegevens gemeentelijke belasting

De afdeling belastingen is te bereiken via 0800 023 00 81 of belastingen@veenendaal.nl

Postadres:
Gemeente Renswoude
afdeling belastingen
p/a Postbus 1100
3900 BC Veenendaal

Let op: de medewerkers in Renswoude hebben geen inzage in de administratie van de belastingen. Zij kunnen u alleen verwijzen naar de gemeente Veenendaal.

Vragen over de aanslag van GBLT, waterschapsbelasting?

De aanslag van de waterschapsbelasting komt niet bij de gemeente vandaan. Dit wordt verzorgd door GBLT. Het is verwarrend want GBLT doet ook gemeentelijke belastingen maar niet voor Renswoude. Met vragen over uw aanslag voor de waterschapsbelasting verwijzen wij u naar de website van GBLT.

Vanaf 2025 verzorgt GBLT ook onze gemeentelijke belasting. Daarover krijgen inwoners en bedrijven meer informatie in de loop van 2024.