Dit is de tekst van het pdf-bestand Begroting in een oogopslag 2023.

Wethouder Henk van der Schoor, wethouder financiën:
“In deze ‘begroting in een oogopslag’ leest u waar de gemeente in 2023 geld aan uitgeeft. Met gerichte keuzes biedt deze begroting Renswoude, ondanks onzekerheden rondom verschillende crisis, een gezonde (financiële) toekomst. Wij blijven streven naar een duurzaam financieel structureel evenwicht, dat ook nog reëel is.”

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Renswoude

Reserves: hoe worden onze risico’s afgedekt?

De beschikbare weerstandscapaciteit is 5,0 miljoen tegenover een risico van 1,1 miljoen.

Inkomsten: waar komt het geld vandaan?

Het grootste deel, krijgen we van het Rijk. Dit is met 8,4 miljoen 76% van de inkomsten.
 De rest krijgen we uit lokale heffingen en andere inkomstenbronnen. Dit is met 2,7 miljoen 24 % van de inkomsten. Het totaal aan inkomsten is 11,1 miljoen.

Lokale heffingen en andere inkomstenbronnen

Belastingen (o.a. OZB)€ 1,2 mln
Afvalstoffenheffing € 0,6 mln
Rioolrecht€ 0,6 mln
Grafrechten€ 0,1 mln
Leges€ 0,2 mln

Uitgaven: waar wordt het geld aan besteed?

Wonen
Woningaanbod op de markt€ 27.500
Portefeuillestrategie Woningbedrijf actualiseren€ 2,8 Mln
Inwoners Renswoude wonen zelfstandig€ 15.000
Sociaal domein

Welzijn en sport

€ 0,8 Mln.

Kunst en cultuur

€ 5967

Wmo

€ 1 Mln.

Jeugd 

€ 1,8 Mln.

Participatie 

€ 1,1 Mln.

Ruimtelijke ontwikkeling en beheer

Buitengebied en agrarische sector 

€ 0,1 Mln.

Dorp en infrastructuur 

€ 0,7 Mln.

Verkeersveiligheid

€ 0,3 Mln.

Biodiversiteit

€ 25.000

Onderhoud openbare ruimte 

€ 1,8 Mln.

Thema duurzaamheid 

€ 20.000

Inwoners, openbare orde en veiligheid, bestuur en organisatie
APV, OOV, vergunningverlening € 0,7 mln
Burgerzaken€ 0,2 mln
Economische ontwikkeling/toerisme
Lokaal bedrijfsleven€ 19.000
Recreatie en toerisme€ 58.806
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien
Lokale heffingen€ 0,1 mln
Overhead€ 3,4 mln
Vpb€ 25.000
Onvoorzien€ 0,3 mln