De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het volgende van toepassing is:
Om overal binnen de gemeente Renswoude te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen naar het stembureau. Bent u de stempas kwijt dan kunt u op twee manieren een vervangende pas aanvragen:
 

  1. SCHRIFTELIJK VERZOEK
    De gemeente waar de kiezer op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) als kiezer is geregistreerd, moet het verzoekschrift uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 om 17:00 uur hebben ontvangen.
  2. MONDELING VERZOEK
    Bij de afdeling Burgerzaken kunt u in persoon mondeling een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 om 17:00 uur.

Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet meer stemmen; dit kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. Dat is bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Meer informatie wordt verstrekt door de afdeling Dienstverlening van de gemeente Renswoude.

De burgemeester voornoemd, P. Doornenbal-van der Vlist
Renswoude, 2 maart 2022