Wij doorbreken de cirkel van geweld.

Nieuwsberichten

Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld kan op veel verschillende manieren voorkomen. U kunt denken aan fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Voorbeelden hiervan zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. In 2020 hebben 1,2 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder te maken gehad met huiselijk geweld. Dat is 8% van alle Nederlanders. In werkelijkheid is dat aantal waarschijnlijk nog hoger. Het is daarom van belang om, óók bij twijfel, iets te doen en om advies te vragen.

Wat kunt u doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?

Bij spoed

Bel bij crisissituaties direct naar 112, zodat de ambulance, brandweer en/of politie kunnen komen.

Veilig Thuis

Maakt u zich zorgen over huiselijk geweld bij iemand, of zit u zelf in een onveilige thuissituatie?
Dan kunt u (anoniem) bellen of chatten met Veilig Thuis. Dat is gratis en kan 24 uur per dag.
U kunt bellen naar: 0800-2000 of chatten via de site: www.veiligthuisutrecht.nl/(externe link) 

Het Dorpsteam

De leden van het Dorpsteam kunnen u, op werkdagen, ook helpen bij vragen of problemen. Zo zitten in het Dorpsteam o.a. een maatschappelijk werker, Wmo-consulenten en diverse jeugdhulpspecialisten. U kunt een melding doen bij het Dorpsteam door te bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente: 0318 578 150, of door te mailen naar dorpsteam@renswoude.nl.

Signalen van een slachtoffer van huiselijk geweld

Soms kan u dingen zien of horen, waarvan u zich afvraagt of het allemaal wel goed gaat. Er is bijvoorbeeld veel ruzie en lawaai bij de buren. Of iemand heeft vaak blauwe plekken en kan dat niet goed verklaren. Het kan ook zijn dan iemand zeer angstig, schrikachtig en depressief reageert. Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen heel divers zijn.
Op www.signalenkaart.nl(externe link) vindt u per leeftijdsgroep een overzicht van signalen die kúnnen wijzen op huiselijk geweld.