De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit houdt in dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om niet de eigen verzekering op te zeggen.

Voor wie?

Deze vrijwilligersverzekering geldt voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/ of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd;
 • ook bij eenmalige activiteiten;
 • geen minimum aantal uren;
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten;

Voor wie niet?

 • vrijwilliger brandweerlieden en politiemedewerkers; Voor hen zijn speciale rechtspositieregelingen getroffen.

Wat te doen?

U hoeft niets te doen. U bent automatisch verzekerd.

Bij schade

Controleer eerst of u de schade kunt melden bij uw eigen verzekering of die van de vereniging of organisatie. Kan dat niet dan kunt u de schade bij de gemeente melden. U kunt het downloaden, printen, invullen en vervolgens per post versturen naar de gemeente. De gemeente checkt bij de vereniging of organisatie of iemand terecht een claim indient. Vervolgens wordt de claim doorgestuurd naar de verzekeraar.

De schade wordt vervolgens rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt bericht hoe de claim is afgehandeld. Bij vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer. Het telefoonnummer van de afdeling klantenservice is (055) 579 8888.

NB: de documenten zijn waarschijnlijk niet toegankelijk. Kunt u ze niet lezen, neem dan contact met ons op. We kijken graag samen met u naar een oplossing.

Verzekeringspakket

BasisPolis

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

PlusPolis

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente Renswoude of actief voor een organisatie uit Renswoude is verzekerd!