Voor wie?

Deze vrijwilligersverzekering geldt voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/ of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd;
  • ook bij eenmalige activiteiten;
  • geen minimum aantal uren;
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten;

Voor wie niet?

  • vrijwilliger brandweerlieden en politiemedewerkers; Voor hen zijn speciale rechtspositieregelingen getroffen.

Wat is het?

Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit houdt in dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen.

Wat te doen?

Kijk voor alle informatie die u nodig heeft op de website van Centraal Beheer.