De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan voor de deur. De politieke partijen zijn zichtbaar in de media en aan ons wordt gevraagd om te gaan stemmen. We kunnen kiezen uit 37 partijen en het is best een puzzel om precies te weten waar welke partij voor staat. En welk onderwerp voor jou het zwaarst weegt. Is dat de aanpak van bijvoorbeeld de coronacrisis of de aanpak van het stikstofdossier? Of kies je voor de grote lijnen en het gedachtegoed waar een partij voor staat? Het staat iedereen vrij om zelf af te wegen waar hij of zij, zijn of haar stem aan geeft. Dat is democratie ten voeten uit: mensen kiezen en de partijen die met elkaar samen willen werken op voor hen belangrijke onderwerpen en samen een meerderheid vormen in de Tweede kamer, zullen de nieuwe regering van ons land vormen.

Wat daarbij heel belangrijk is, is dat die meerderheid ook luistert naar de inbreng van de minderheid van de Tweede Kamer. Want ook dat geluid doet er toe!

Volgend jaar rond deze tijd staat ons dorp weer in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat de politieke partijen de voorbereidingen hiervoor nu opstarten. Er worden verkiezingsprogramma’s opgesteld en er zullen kandidaten voor de kieslijsten gezocht worden. Wil jij je ook actief bemoeien met de keuzes voor Renswoude? Denk en doe mee! Neem contact op met één van de politieke partijen. En als jouw partij er nog niet bij zit, kun jij er wellicht aan bijdragen dat daar verandering in komt. Het is hoe dan ook heel belangrijk, leuk én waardevol om je steentje bij te dragen aan onze gemeente.

Burgemeester Petra Doornenbal