Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug, bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

Hoe werkt het?

Als u verhuist naar een ander adres wordt de aanslag over het lopende jaar aangepast. Heeft u al betaald voor de maanden dat u niet meer op het oude adres woont, dan krijgt u dat terug. 

Vertrek uit gemeente

Als u in een andere gemeente gaat wonen, krijgt u van de nieuwe gemeente een aanslag.

Verhuizen binnen gemeente

Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u van ons een nieuwe aanslag. Tenzij u naar een verpleeghuis verhuist of bij iemand anders gaat inwonen.

Wat te doen?

U hoeft voor verrekening van de belasting niets te doen. De verhuizing wordt door de afdeling Burgerzaken doorgegeven en eventuele verrekeningen worden automatisch geregeld.