Op donderdagavond 14 maart, zijn we aan de slag gegaan met het thema ‘mentale gezondheid jongeren’. Vertegenwoordigers van diverse organisaties, zoals verschillende kerken, de GGD, de gemeente, Santé Partners, de politie, de NPV, en het Taalhuis waren hierbij aanwezig. 

Tijdens de avond kwam naar voren hoe belangrijk het is om met elkaar het gesprek aan te gaan. Ook is besproken dat we de samenwerking kunnen versterken, en we zelf het goede voorbeeld moeten geven, dat jongeren beter betrokken kunnen worden en het van belang is elkaar (ouders en jongeren) goed te ondersteunen. Daarnaast is meerdere keren gesproken over een ontmoetingsplek voor jongeren. Kortom: mooie inzichten om verder met elkaar mee aan de slag te gaan.
Waar kunt u o.a. terecht of naar doorverwijzen?

  • Het Dorpsteam: bij vragen of problemen rond ondersteuning, zorg, opvoeden & opgroeien kunt u terecht bij het Dorpsteam Renswoude. Meer informatie: www.renswoude.nl/renswoude-leeft-samen
  • Bij uw huisarts kunt u terecht met uw vragen en klachten over gezondheid, dus ook over mentale gezondheid. De huisarts kan samen met u/de jongere kijken of en welke hulp nodig is.
  • Via de scholen kunnen jongeren in contact komen met een jeugdverpleegkundige van de GGD. Meer informatie: www.jouwggd.nl

"Renswoude voor elkaar” is een initiatief ontstaan uit het landelijke programma tegen eenzaamheid. Het doel is eenzaamheid tegen te gaan, maar ook de verbinding en verbondenheid onder inwoners, vrijwilligers en professionals in Renswoude te versterken.