Leesvriendelijke Begroting 2024 voor Renswoude. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude heeft ingestemd met de begroting 2024 van gemeente Renswoude en deze aangeboden aan onze  gemeenteraad.

Wethouder Henk van der Schoor

Het college is zeer content met de sluitende begroting, die een positief resultaat van € 475.000 bevat. Op een klein tekort na in 2025, is ook de meerjarenraming positief. Daarmee laat de gemeente zien grip te hebben op de financiën. Wethouder Henk van der Schoor, verantwoordelijk voor de opgestelde begroting: "Met alle stevige uitdagingen die er momenteel zijn, is grip houden op onze inkomsten en uitgaven zeker geen gemakkelijke opgave. Ik ben, samen met de andere leden van het  college dan ook zeer tevreden met deze begroting."

Naast de begroting biedt het college ook een ‘Begroting In Eén Overzicht’ (BIEO) aan. In dit overzicht ziet iedereen in één oogopslag hoeveel geld er aan welke onderwerpen wordt besteed en welke soorten inkomsten er zijn.

De begroting zelf, 85 pagina’s dun is overigens erg leesvriendelijk en dat komt door de nieuwe methode die sinds 2023 wordt gebruikt bij het opstellen van de paragrafen.

Er wordt namelijk gebruik gemaakt van de methode Logisch Kader. Slechts enkele gemeenten in Nederland hanteren dit principe, waaronder dus Renswoude. Het logisch kader geeft met name antwoord op de vragen: 1- wat willen we bereiken met deze begroting? En 2- waarom doen we hetgeen dat we doen? Samen met de werkorganisatie beschrijft het college doelstellingen, resultaten en activiteiten. De gemeenteraad kan op die overzichtelijke manier de voortgang die het college maakt goed waarnemen.      

Op dinsdag 7 november aanstaande zal de gemeenteraad de begroting bespreken en vaststellen. Het voorstel vindt u bij de stukken van de vergadering. Na de vaststelling plaatsen we de begroting ook hier op de website.