Logo, vlag en wapen

Gemeente logo

Het logo van de gemeente Renswoude bestaat uit het wapen van de gemeente en de tekst ‘gemeente Renswoude'. Het is speciaal voor de gemeente ontworpen en is onderdeel van de huisstijl. In 2016 heeft de gemeenteraad het logo officieel vastgesteld en is het tegelijk met de huisstijl en de vernieuwde website in gebruik genomen.

Het logo of een onderdeel daarvan mag niet worden gebruikt voor andere uitingen dan van de gemeente. Het kan de indruk wekken dat iemand namens de gemeente handelt.

Gemeente logo Renswoude

Gemeentevlag

Op 30 juni 1992 werd de gemeentevlag door de raad vastgesteld. De Hoge Raad van Adel heeft ingestemd met het ontwerp.

De gemeentevlag is eenvoudig van opzet. De kleuren en de gekanteelde dwarsbalken uit het wapen komen terug in de vlag. Het ontwerp van de vlag kan als volgt omschreven worden:
vijf banen, waarvan de hoogten zich verhouden als 2:3:5:3:2, de derde baan beurtelings gekanteeld, blauw, wit, rood, wit en blauw.

Vlaginstructie

De vlag kan uitgehangen worden bij elke gelegenheid of feestelijke gebeurtenis zoals bijvoorbeeld eindexamenuitslag, geboorte kind, 50-jarig huwelijksfeest, Lampegiet, officiële bezoeken (in Heraut aangekondigd), sport-en speldagen, of op elk door u gewenst moment. De vlag hoeft ’s avonds niet binnengehaald te worden (de Nederlandse vlag wél, voor zonsondergang).

Heeft u nog geen Renswoudse vlag? U kunt hem voor € 17,50 kopen in de bibliotheek tijdens de openingsuren.

Gemeente wapen

In 1957 heeft de toenmalige Koningin Juliana aan Renswoude een wapen verleend. De Hoge Raad is hierbij uitgegaan van het wapen voor de Heerlijkheid Renswoude dat op 10 november 1819 door de koning was verleend.

Toen zijn de ingeronde punten van de blauwe schildzoom veranderd in uitgeronde punten. Op dat moment is er een foutieve beschrijving aan het wapen gegeven. De Hoge Raad is toen niet uitgegaan van de schildzoom, maar van de binnenkant van het schild en dus waren de punten inderdaad ingerond.

De beschrijving van het wapen van Renswoude moest zijn:

In zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van rood en een smalle zoom van blauw met uitgeronde punten. Het schild gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.

Bij beschikking van de Hoge Raad van Adel van 2 april 1993 is op grond van een ingediend request besloten tot een wijziging waarbij als redenering is aangevoerd:

  • het 18de- eeuwse heerlijkheidswapen had een uitgeschulpte schildzoom;
  • het in 1819 bevestigde wapen had hiermee identiek behoren te zijn;
  • de gemeente dient een wapen te voeren dat afwijkt van dat van de heerlijkheid en dus een ingeschulpte schildzoom te hebben.

Een uitgebreide beschrijving van het wapen is ook te vinden op www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Renswoude