26 april 2022 - Burgemeester Doornenbal reikte vandaag tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een onderscheiding uit aan de heer A. van Wolfswinkel en de heer J.J. van Dijk. Beiden zijn gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer A. (Anton) van Wolfswinkel

De heer Van Wolfswinkel is 25 jaar lid geweest van de Vrijwillige Brandweer Maarn-Maarsbergen in de periode van 1966 tot 1991. Vanaf 1970 was hij bevelvoerder in de rang van Brandmeester. In deze positie ondersteunde hij direct de Commandant en de Ondercommandant.

Ook is de heer Van Wolfswinkel in de jaren 80 bestuurslid geweest van het Utrechts Landbouwgenootschap (het huidige LTO).
Na zijn verhuizing naar Renswoude is hij zich vrijwel meteen vrijwillig in gaan zetten voor de Hervormde Gemeente in Renswoude. Inmiddels is hij al meer dan 15 jaar bezoekbroeder en wijkouderling voor deze gemeente. Aandacht voor de medemens en liefde tonen zijn eigenschappen die hem kenmerken.

Naast deze langdurige activiteiten is hij momenteel ook betrokken bij de PCOB afdeling Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. Dit is een organisatie die zich inzet voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Zijn bescheiden aanwezigheid en nuchtere kijk op het leven maken dat hij met liefde de handen uit de mouwen steekt voor anderen.

De heer J.J. (Jan Jacob) van Dijk

De heer Van Dijk is voorgedragen vanwege zijn langdurige inzet als organist voor o.a. de Hervormde Gemeente Renswoude, Protestantse Gemeente “De Voorhof” in Woudenberg en de Hervormde Gemeente in Maarsbergen. Al meer dan 50 jaar verzorgt hij op zondag de muzikale begeleiding van de erediensten, alsmede van rouw- en trouwdiensten.

Naast zijn inzet als organist heeft hij zich gedurende 22 jaar ingezet voor de zondagsschool in Woudenberg. Ook is hij 10 jaar actief geweest als commissielid voor de IZB-dagen en vakantieweek. 

Hij is ook 5 jaar actief betrokken geweest bij het evangelisatiewerk op een camping in Woudenberg. Tijdens de samenkomsten verzorgde hij muzikale begeleiding. Ook heeft hij zich als bestuurslid bezig gehouden met het ontwikkelen van een visie op het evangelisatiewerk op de camping en heeft hij deze visie doorvertaald naar de praktijk van het werk, de teams, campingpastoor en in diensten. Van 2000 tot 2008 was hij mede organisator van het kerkelijk werk op camping De Heijgraaf in Woudenberg en verzorgde hij in de zomerperiode wekelijks de kerkdiensten. 

De heer Van Dijk is mede oprichter van het koor Candela Renswoude. Vanaf de oprichting is hij gedurende 12 jaar nauw betrokken geweest bij dit koor en zette hij zich ook in als dirigent. Van 2000 tot 2010 was hij ook dirigent van het ouderen koor van de Protestantse gemeente “De Voorhof”. 

De afgelopen jaren zette hij zich als vrijwilliger o.a. in als organist voor de vakantie bijbelclub Renswoude, als muzikaal begeleider tijdens bijeenkomsten van gehandicapten en als bestuurslid van Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening.

Ook het werk en de inzet van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje had zijn belangstelling.
In 2018 werd de heer Van Dijk vanuit de Hervormde Gemeente Renswoude gevraagd om bestuurslid te worden van IDH Schuldhulp. Hij nam deze taak voortvarend en enthousiast ter hand. Vanaf begin mei 2018 is hij tevens secretaris van IDH hetgeen veel inzet en ook tact vereist.