Beschrijving

Soms is onderwijs (tijdelijk) niet mogelijk omdat een kind veel zorg nodig heeft. In dat geval kunt u in overleg met de leerplichtambtenaar een aanvraag voor vrijstelling van de leerplicht doen. U heeft daarvoor een advies nodig van een arts, psycholoog of pedagoog die uw kind niet zelf behandelt. Voor dit advies heeft de gemeente afspraken gemaakt met de GGD regio Utrecht.

De informatie hierover met het formulier voor de aanvraag vindt u op de website van de GGD.

Vrijstelling wanneer onderwijs door lichamelijke en/of psychische gesteldheid van een kind niet mogelijk is valt onder artikel 5A van de leerplichtwet.