Op dinsdag 29 maart heeft burgemeester Petra Doornenbal-van der Vlist de laatste raadsvergadering voorgezeten met de raad in de oude samenstelling. 

Voordat er tot het afscheid nemen werd overgegaan, werd er eerst een commissie van onderzoek geloofsbrieven samengesteld. Deze commissie, bestaande uit de vertrekkende raadsleden Bert Hoek (VVD), Jan Stutvoet (Dorpsbelang Renswoude) en Tijs van Roekel (ChristenUnie), gaf unaniem een positief advies over de voorgedragen raadsleden.

Raadslid Jan Stutvoet, een bevlogen raadslid die 20 jaar in de raad zitting heeft gehad en zich vol voor Renswoude heeft ingezet, ontving dinsdagavond een Koninklijke Onderscheiding van burgemeester Doornenbal.

“Het is voor een voorzitter fijn werken met raadsleden die veerkracht aan de dag leggen. Er zijn ook pittige momenten om op terug te kijken. De keuze voor de verbouw van het gemeentehuis, de kosten die daarbij horen. De keuzes die de raad maakte in het RES proces en de keuze van de wethouder om te vertrekken. De discussie over de Regenboogvlag. Ook niet zo eenvoudig. Maar het waren toch allemaal zaken die in de raad werden besproken. En die gesprekken waren respectvol. De opvattingen verschilden, maar toch heeft dit niet geleid tot grote nasleep, narigheid en narrigheid. Ik ben daar blij mee. Sterker nog: ik ben daar trots op. In de gemeenteraad van Renswoude kunnen we er verschillend over denken, en toch de goede verstandhouding bewaren”, aldus burgemeester Doornenbal.

Naast Jan Stutvoet was er nog speciale aandacht voor de raadsleden Tijs van Roekel (ChristenUnie), Jos Verdam (ChristenUnie), Jan Pronk (ChristenUnie) en Bert Hoek (VVD) die ook afscheid namen.