Kinderburgemeester

In de raadsvergadering van 16 januari 2024 heeft Sanne de Kruif de ambtsketen ontvangen. Hiermee is zij officieel de kinderburgemeester van Renswoude. 

In de opname van de vergadering is onder agendapunt 3 op de 20e minuut te zien hoe Sanne geïnstalleerd wordt.

Voor Sanne is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in Renswoude en dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. We zijn benieuwd wat dit jaar haar en Renswoude gaat brengen!

Nieuwsberichten

Ambtsketen

De ambtsketen voor de kinderburgemeester van Renswoude is speciaal voor dit doel vervaardigd door zilversmid Bregje Kruis - van Schaaijk. Alle schakels, in de vorm van kantelen van het kasteel zijn handmatig uitgezaagd en vervolgens bewerkt. De hanger met daarop een afbeelding van het kasteel wordt jaarlijks aan de achterkant gegraveerd met de namen van de kinderburgemeesters. Een unieke keten voor een unieke functie binnen de gemeente Renswoude.

uitzagen van de een schakel

Daantje Kluts, 2021

Daantje Kluts met ambtsketen van de kinderburgemeester

Daantje Kluts was de eerste kinderburgemeester van de gemeente Renswoude. Op 19 januari 2021 werd zij, op 10-jarige leeftijd, tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd.

Werkzaamheden

In de loop van het jaar heeft Daantje heel wat verschillende werkzaamheden voor de gemeente Renswoude verricht. Zo voerde ze een gesprek met de wethouder over de aankleding en verdere invulling van het Dorpsplein, ze bracht een werkbezoek aan de wijkagent op het politiebureau in Veenendaal en ze had een rol tijdens de herdenkingsdienst met Dodenherdenking. Regelmatig dacht zij mee met burgemeester Doornenbal over vraagstukken die de jeugd raken. 

Jelte Bouman, 2022

jelte bouman met de speciale ambtsketen

Jelte Bouman was de tweede kinderburgemeester van de gemeente Renswoude. Hij werd in de raadsvergadering van 18 januari 2022 geïnstalleerd. Dit is te zien in de opname van de vergadering vanaf 5 minuut 40.  Hij was net als Daantje 10 jaar toen hij kinderburgemeester werd.

Jelte ondersteunde burgemeester Doornenbal bij allerlei activiteiten. Een keer in de maand had hij een afspraak met de burgemeester. "Dan praatten we bij en verzonnen oplossingen voor problemen."

In het afscheidswoord van Jelte geeft hij zelf een mooi beeld wat hij als kinderburgemeester allemaal gedaan heeft.

In de vergadering van 17 januari 2023 heeft Jelte met de overhandiging van de ambtsketen zijn taken overgedragen aan zijn opvolgster, Sanne van den Brink.

Sanne van den Brink, 2023

Sanne van den Brink was de kinderburgemeester Renswoude 2023. Zij ontving In de raadsvergadering van 17 januari 2023 de ambtsketen.  

In de opname van de vergadering is onder agendapunt 3 op de 23e minuut te zien hoe Sanne geïnstalleerd werd.

Sanne heeft veel activiteiten verricht in 2023. Zo waren daar bijvoorbeeld haar werkbezoeken aan het kasteel en Vluchtelingenwerk Veenendaal, de opening van het gemeentehuis en haar inbreng bij de speelvoorzieningen in Renswoude (bureau Speelplan). Ze dacht mee met Renswoude voor Elkaar en heeft zich ingezet bij 2 Verkiezingen.

Als gemeente hebben wij Sanne ervaren als betrokken en geïnteresseerd in haar medemens. Ze heeft een warm hart voor mensen die het minder hebben of gevlucht zijn.

Afscheidswoord van Sanne