Grafonderhoud

In het kort

De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. U bent, als nabestaande, verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf. Met name het onderhoud van de grafbedekking en, zo nodig, het herstel ervan behoren tot uw taak.

Wat te doen?

Met u zorgen wij er graag voor dat de begraafplaats een plek is waar alle nabestaanden hun geliefden in alle rust kunnen herdenken. Om daarvoor een verzorgde begraafplaats te bieden, geldt een aantal regels.

Voor het onderhoud van de graven vragen wij de nabestaanden ervoor te zorgen dat:

  • de beplanting niet te hoog wordt
  • de beplanting niet naast het graf groeit
  • eventueel scheefgezakte grafstenen recht gezet worden
  • er geen grind of ander materiaal rondom het graf ligt
  • er niet te veel onkruid op het graf groeit

Door wortels van hoge beplanting kunnen omliggende graven verzakken. Beplanting die naast het graf groeit kan de naastliggende graven bedekken. Het graf mag bedekt worden met grind, dit mag echter niet rondom het graf gelegd worden. Bij maaiwerkzaamheden spat het grind rond wat schade kan toebrengen aan de omliggende graven. Het onkruid op graven verspreid zich snel over de begraafplaats.

Met vragen, opmerkingen of klachten over het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats(en) kunt u terecht bij de gemeente.