Het is best een stap hoor, voor het eerst naar de middelbare school. Onze dochter Roos, de oudste van onze drie kinderen, mocht onlangs starten op haar nieuwe school in Veenendaal. Superspannend!

Met een enorme tas vol boeken en natuurlijk de verplichte laptop, op de fiets op weg naar deze nieuwe fase in haar leven. Ook best even wennen voor ons als ouders kan ik u zeggen. Wij krijgen ineens veel minder mee van wat zich in haar leven afspeelt, wie de nieuwe vrienden en vriendinnen en wie de nieuwe leerkrachten zijn. Jaja ik weet het, dat heet ‘loslaten’. Het hoort er allemaal bij en is hartstikke gezond. Het is ook enorm genieten hoor, om te zien hoe snel mijn meisje zich aanpast en hoe leuk ze het allemaal vindt op haar nieuwe school.

Natuurlijk gaat Roos op de fiets naar Veenendaal. Ze maakt dagelijks gebruik van het fietstunneltje bij het Fort aan de Buursteeg, onder het spoor door. Door de gezamenlijke inspanningen van de gemeenten Renswoude, Veenendaal en Ede, ProRail én de provincies Utrecht en Gelderland, zijn die beide spoortunnels gerealiseerd in 2019. Het heeft er daar de verkeerssituatie voor voetgangers, fietsers en automobilisten een stuk veiliger op gemaakt.

Op de basisscholen wordt al vroeg begonnen met verkeerslessen en als ouder of verzorger probeer je je kind natuurlijk zo goed mogelijk ‘wegwijs’ te maken in het verkeer. En Roos heeft gelukkig een groepje klasgenoten met wie ze samen fietst. Toch een fijn idee.

Ook voor de kinderen uit Renswoude die in Barneveld naar school gaan is de verkeerssituatie er flink op vooruit gegaan, maar dat is al langer geleden. Dat is te danken aan het college en de raadsleden die zich in die tijd enorm hebben ingespannen om de realisatie van vrij liggende fietspaden mogelijk te maken langs de Barneveldsestraat en de Renswoudsestraatweg. Fietsers hoeven tussen Barneveld en Renswoude niet langer op die smalle, drukke weg te fietsen. Leuk detail is dat ik daar zelf ook nog een bijdrage aan heb mogen leveren, want ik heb destijds, in mijn toenmalige functie bij de gemeente Ede de gronden voor de fietspaden in Lunteren (buurtschap Walderveen) aangekocht voor Ede.

Nu nog meer dan toen, besef ik hoe belangrijk het is dat onze jeugd zich op een veilige manier kan verplaatsen. Ik hoef u vast niet uit te leggen hoe gemotiveerd ik ben om me in te blijven zetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en daarbij de samenwerking op te zoeken in de regio. Wegen en fietspaden stoppen immers zelden bij gemeentegrenzen.

Zeker nu we de donkere dagen weer tegemoet gaan druk ik Roos nog maar eens op het hart hoe belangrijk het is om haar fietslampjes aan te zetten en zichtbaar te zijn. Dat ze er nooit van uit mag gaan dat automobilisten haar gezien hebben, dat ze soms wel voorrang hééft maar het niet kríjgt, dat ze moet opletten, opletten, opletten!

Maar vooral ook… dat ze met volle teugen moet genieten. Ontdekken, grenzen opzoeken, lachen, leren, vallen en opstaan. Onze Roos komt er wel, ik heb er alle vertrouwen in.

Marieke Teunissen
Wethouder Economie en Financiën