In de gemeente staan twee digitale aankondigingsborden langs de N224. De borden zijn in eerste instantie bedoeld voor het aankondigen van evenementen (activiteiten), maar kunnen in geval van nood ook gebruikt worden om een oproep te doen. Ook is er ruimte om bijvoorbeeld collecteweken aan te kondigen.

Voor het plaatsen van berichten gelden de volgende voorwaarden

  • Het evenement is openbaar toegankelijk voor inwoners en bezoekers;
  • Het evenement vindt plaats binnen de gemeente Renswoude;
  • Iedere vereniging/instantie in de gemeente Renswoude kan aankondigingen aanleveren;
  • De aanmelding moet minimaal 3 weken voor aanvang van het aan te kondigen evenement aangeleverd worden;
  • Evenementen worden maximaal 2 weken vermeld. De periode van vermelding hangt af van het aantal binnengekomen aanvragen;
  • De aankondigingsborden zijn niet bestemd voor aankondigingen van cursussen, huis-aan-huisverkoop of commerciële doeleinden;
  • Activiteiten van religieuze aard worden alleen geplaatst als deze een interkerkelijk karakter hebben;
  • Voor optredens of uitvoeringen waarvoor toegang betaald moet worden, geldt dat het om mensen of groepen uit Renswoude gaat.
  • Gemeentelijke mededelingen hebben altijd prioriteit (bijv. afsluiting wegen, ongelukken, grote gemeentebrede evenementen);

Het college van B&W behoudt zich te allen tijde het recht voor om een verzoek tot het aanbrengen van een aankondiging te weigeren en in specifieke, niet in dit reglement voorziene gevallen, afzonderlijk te beslissen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Wij adviseren om het evenement ook aan te melden voor de evenementenkalender. Op het aankondigingsbord is weinig ruimte. We kunnen verwijzen naar onze website zodat mensen daar meer informatie kunnen vinden.