In de gemeente staan twee digitale aankondigingsborden langs de N224. De borden zijn onder andere bedoeld voor het aankondigen van grotere evenementen die invloed hebben op het verkeer. In geval van nood gebruiken wij ze voor het plaatsen van een oproep. Ook is er ruimte om collecteweken aan te kondigen.

Op dit moment is het niet mogelijk om een aankondiging aan te vragen. Evenementen worden geplaatst met de informatie uit de aanmeldingen voor de evenementenkalender

Een collecte wordt geplaatst als er een vergunning is verleend. De plaatsing is vanaf de vrijdag vóór de week waarin gecollecteerd wordt.