De volgende commissies zijn actief in Renswoude: de Rekenkamercommissie, de Monumentencommissie en de Bezwaarschriftencommissie.

De informatie over de raadscommissie vindt u onder de gemeenteraad.

Rekenkamercommissie

logo rekenkamercommissie vallei en veluwerand

Negen gemeenten in Midden-Nederland, waaronder deze gemeente, hebben gezamenlijk één rekenkamercommissie ingesteld. De commissie is werkzaam in de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

De rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter en vier externe leden. De commissie wordt ondersteund door twee ambtelijk secretaris/onderzoekers.

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gevoerde beleid van het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is. De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Zij ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak, maar kan zelfstandig, los van de gemeenteraad, besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken. De gemeenteraad kan zelf ook onderwerp van onderzoek zijn.

Onderwerpen worden geselecteerd op basis van o.a. maatschappelijke relevantie en verwachte toegevoegde waarde, maar ook de capaciteit van de rekenkamercommissie speelt bij de selectie een rol. Het onderzoek is in ieder geval gericht op structurele leereffecten.

De rekenkamercommissie inventariseert onderzoeksonderwerpen via de gemeenteraad, maar ook burgers kunnen onderwerpen indienen. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de ambtelijk secretaris of via de website: www.rkvalleienveluwerand.nl

Contactgegevens:

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Ambtelijke secretarissen: mevrouw B. Meijboom en mevrouw I. Spoor

p/a Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB  Barneveld
E-mail: info@rkvalleienveluwerand.nl

Tel: (0342) 495 830 / 384

Monumentencommissie

voorzitter: de heer J.G. Griffioen te Amerongen (architect)

leden:

 • mevrouw A. Brem-Mackaaij (landschapsarchitectuur en historische stedenbouw)
 • de heer mr. M.A. Valkenburcht te Renswoude (jurist)
 • de heer N. Willigenburg te Scherpenzeel (bouwkundige en restauratiedeskundige)
 • de heer mr. dr. E.J. Wolleswinkel te Renswoude (historicus)

secretaris:
de heer M.H.T. Jansen
m.jansen@renswoude.nl

Bezwaarschriftencommissie

 • de heer mr. A. Erdogan, (voorzitter)
 • mevrouw mr. drs. S.M. Hogendoorn-de Jong (voorzitter);
 • mevrouw mr. P. Ruitenberg;
 • de heer mr. A.J. van Helden;
 • de heer mr. DJ. Stoffer;
 • mevrouw mr. J.F. Bakkenes-Minnaard;
 • de heer mr. J. Huibers;
 • de heer H. Engbers. 

secretaris: M.H.T. Jansen
m.jansen@renswoude.nl