In het kort

Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Vraag dan eerst een collectevergunning aan.

Hoe werkt het?

De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van Renswoude inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Wat te doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

Stuur een mail naar info@renswoude.nl met als onderwerp collecte.

In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert
  • een omschrijving van de collecte
  • de periode waarin u de collecte wilt houden

Tijd

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Beslist de gemeente niet binnen deze termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.