De start als wethouder was voor mij een geheel nieuwe ervaring. In mijn vorige werkkringen ben ik ook bestuurder geweest maar in een duidelijk, meer afgebakend gebied. Met enthousiasme aanvaardde ik het beleidsterrein Sociaal Domein. Vanuit mijn eigen overtuigingen en intenties was dit het terrein waar ik voor wilde gaan. Iets betekenen voor de inwoners van Renswoude en vooral de inwoners die steun nodig hebben. Daarbij werd ik extra gestimuleerd door het enthousiasme en energie van het nieuwe college. Veel ambities en tal van plannen.

De energie van het voltallige team heeft meer dan drie jaar gedraaid en is door ontwikkelingen rondom de Regionale Energie Strategie (RES) veranderd. Dankzij steun van de voltallige raad kon een goede doorstart worden gemaakt. Deze verandering gaf mij een extra stimulans om breder te kijken en na te denken. Hier werd ik in zijn volledigheid geconfronteerd met het politieke veld. En meer dan voorheen wordt het duidelijk dat we de komende periode geconfronteerd zullen worden met ingrijpende toekomstplannen op het gebied van de agrarische sector, woningbouw, Jeugdzorg en milieu die veel van ons politieke vermogen zullen vragen.

Voor mij is van belang dat op al deze terreinen het democratische proces zijn volledige werk kan doen. Daar vragen deze grote uitdagingen om. De democratische besluitvorming wordt steeds meer omringd door tal van betrokken organisaties en instanties die zeker deskundig zijn, maar wel een grote rol spelen in het besluitvormingsproces. Bij de vormgeving van de Jeugdzorg ervaar ik dit ook. De minister wenst meer invloed dus ga maar samenwerken in een Gemeenschappelijke Regeling, dit terwijl de huidige werkwijze grotendeels voldoet en juist versterking nodig heeft. De gemeentelijke politiek heeft voldoende en een juiste invloed.

In de wandelgangen gonst het al van signalen richting de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022: kandidatenlijsten, lijsttrekkers, het verkiezingsprogramma. Dit proces geeft kracht aan onze democratische samenleving. De politiek moet voorbereid zijn op grote transformaties. Juist dan is politieke sturing en controle fundamenteel. Naast tal van beleidsvoornemens is het van groot belang ook vooral aandacht te besteden aan de aspecten van voldoende structurele aandacht voor de kracht van de lokale politieke besluitvorming. Het College en de Raad zijn er voor de burgers. Ik vind het dan ook een eer mijn ervaringen in het politieke veld te mogen aanwenden voor Renswoude.

Arnout Wijs
Wethouder Sociale Zaken, Volkshuisvesting & Sport