HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Samenstelling raad

Samenstelling raad

De gemeenteraad van Renswoude bestaat uit 11 raadsleden. De actieve politieke partijen zijn CU, Dorpsbelang Renswoude, CDASGP, en VVD.

De raad wordt bijgestaan door de griffier, de heer M.H.T. Jansen. De raad vergadert 1 keer per maand, op dinsdagavond in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar. De besluitenlijsten van de raad worden op de site geplaatst.

foto's college en gemeenteraad

P. Doornenbal-van der Vlist

P. Doornenbal-van der Vlist
contactgegevens en taken P. Doornenbal-van der Vlist
FunctieVoorzitter
Telefoonnummer0318- 578 150
E-mailadresp.doornenbal@renswoude.nl

B. Bisschop

B. Bisschop
contactgegevens en taken B. Bisschop
FunctieRaadslid
Telefoonnummer06 547 380 68
E-mailadresb.bisschop@renswoude.org
Politieke partijVVD

H. Don

H. Don
contactgegevens en taken H. Don
FunctieRaadslid
Telefoonnummer0318 571 549
E-mailadresh.don@renswoude.org
Politieke partijSGP

C.E. Eskes

C.E. Eskes
contactgegevens en taken C.E. Eskes
FunctieRaadslid
Telefoonnummer06 110 567 12
E-mailadresc.eskes@renswoude.org
Politieke partijDorpsbelang Renswoude

A.J. Hoek

A.J. Hoek
contactgegevens en taken A.J. Hoek
FunctieRaadslid
Telefoonnummer06-531 030 00
E-mailadresa.hoek@renswoude.org
Politieke partijVVD

N.W. van Mourik

N.W. van Mourik
contactgegevens en taken N.W. van Mourik
FunctieRaadslid
Telefoonnummer06 224 658 76
E-mailadresm.vanmourik@renswoude.org
Politieke partijChristenUnie

J. Pronk

J. Pronk
contactgegevens en taken J. Pronk
FunctieRaadslid
Telefoonnummer06 139 373 61
E-mailadresj.pronk@renswoude.org
Politieke partijChristenUnie

H.H. van der Schoor

H.H. van der Schoor
contactgegevens en taken H.H. van der Schoor
FunctieRaadslid
Telefoonnummer06 227 377 84
E-mailadresh.vanderschoor@renswoude.org
Politieke partijSGP

J.B. Stutvoet

J.B. Stutvoet
contactgegevens en taken J.B. Stutvoet
FunctieRaadslid
Telefoonnummer0318 572 769
E-mailadresj.stutvoet@renswoude.org
Politieke partijDorpsbelang Renswoude

C.M. Veldhuizen

C.M. Veldhuizen
contactgegevens en taken C.M. Veldhuizen
FunctieRaadslid
Telefoonnummer06 134 973 60
E-mailadresc.veldhuizen@renswoude.org
Politieke partijChristenUnie

J.H. Verdam

J.H. Verdam
contactgegevens en taken J.H. Verdam
FunctieRaadslid
Telefoonnummer06 106 306 12
E-mailadresj.verdam@renswoude.org
Politieke partijChristenUnie

S. Verkerk

S. Verkerk
contactgegevens en taken S. Verkerk
FunctieRaadslid
Telefoonnummer0343 481 951
E-mailadress.verkerk@renswoude.org
Politieke partijCDA

M.H.T. Jansen

M.H.T. Jansen
contactgegevens en taken M.H.T. Jansen
FunctieGriffier
Telefoonnummer0318 578 153
E-mailadresm.jansen@renswoude.nl