HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Afdelingen

Afdelingen

Hier leest u een overzicht van alle afdelingen, wie het hoofd is en welke taken door de afdeling worden uitgevoerd.

Het hoofd van de ambtelijke organisatie is de gemeentesecretaris, de heer J. van Dijk. Zijn e-mailadres is: secretaris@renswoude.nl

Voor alle afdelingshoofden en de heer Van Dijk geldt dat zij het best bereikbaar zijn via e-mail.

Afdeling Algemene Zaken

Hoofd van de afdeling: Dhr. M.H.T. Jansen  (m.jansen@renswoude.nl
Voor o.a. burgerzaken, verkiezingen, bezwaarschriften, onderwijs, gezondheidszorg, leerlingenvervoer, vergunningen volgens de Algemene Plaatselijke Verordening.

De werkzaamheden rond werk en inkomen worden uitgevoerd door de gemeente Veenendaal.

Afdeling Financiën

Hoofd van de afdeling: Dhr. H van der Wel (h.van.der.wel@renswoude.nl )
Voor o.a. de begroting, crediteuren/debiteuren, huurbetaling maar ook ondersteuning, zorg en jeugdhulp, 

De werkzaamheden rond de gemeentelijke belastingen en uitkeringen worden uitgevoerd door de gemeente Veenendaal.

Afdeling Omgevingsbeheer

Hoofd van de afdeling: Dhr. J. van de Griend (j.van.de.griend@renswoude.nl)
Onderverdeeld in de binnendienst en de buitendienst; voor o.a. bouwmogelijkheden, grondafgravingen, kadastrale informatie, veiligheid.

Bouw- en woningtoezicht, milieu en de gemeentewerf vallen onder deze afdeling.