HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Afdelingen

Afdelingen

Hier ziet u een overzicht van de afdelingen. Sinds januari 2020 werken wij met een nieuwe organisatiestructuur. De taken per afdeling worden aangevuld.

Het hoofd van de ambtelijke organisatie is de gemeentesecretaris, mevrouw I. Lissenberg, ( i.lissenberg@renswoude.nl

Voor beide afdelingshoofden en mevrouw Lissenberg geldt dat zij het best bereikbaar zijn via e-mail.

Afdeling Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Hoofd van de afdeling: Mw. E.M. Wagenaar, (e.wagenaar@renswoude.nl
Voor onder andere burgerzaken, verkiezingen, bestuurssecretariaat, financiĆ«n, communicatie. (overzicht wordt aangevuld)

Afdeling Fysiek en Sociaal Domein

Hoofd van de afdeling: Dhr. T. Bosma (t.bosma@renswoude.nl)
Voor onder andere bouwmogelijkheden, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, kadastrale informatie, veiligheid maar ook ondersteuning, zorg en jeugdhulp. (overzicht wordt aangevuld)


De werkzaamheden rond de gemeentelijke belastingen en uitkeringen worden uitgevoerd door de gemeente Veenendaal.