Bij het in werking treden van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn bodemtaken, zoals het beoordelen van ernstige bodemverontreiniging en bodemsaneringen, van de provincie naar de gemeente gegaan. Voor de uitvoering is een toetsingskader noodzakelijk. Het toetsingskader is vervallen bij het in werking treden van de Omgevingswet. Voor een beleidsneutrale overgang is het nodig dat het huidige provinciaal en rijksbeleid door de gemeente wordt overgenomen. 

Het college heeft ingestemd met de volgende stukken tot het moment dat deze stukken zijn geïntegreerd in het omgevingsplan:

  1. De memo “Risicogrenzen ten behoeve van de vaststelling van Interventiewaarden voor PFOS, PFOA en Gen X” 20 juli 2021 versie 1.1 van het RIVM te hanteren.
  2. 20211203 Handelingskader OCB Kromme Rijnstreek (3 december 2021 (ref nr. 823BF3DO)).
  3. De Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 27 juni 2013 nr. 16675).