Renswoude, 26 mei 2023

De belastingadministratie van de gemeente Renswoude wordt per 1 januari 2025 overgedragen van de gemeente Veenendaal naar GBLT. De colleges van de gemeentes Veenendaal, Renswoude en Woudenberg stellen hun gemeenteraden voor om de taken op het gebied van WOZ en belastingen uit te besteden. De bijbehorende besluitvorming wordt op 4 juli 2023 in de raad van Renswoude besproken. 

Deze overdracht zorgt voor een toekomstbestendige en kosteneffectieve uitvoering. Zo komt er voor belastingbetalers één aanslagbiljet voor alle lokale belastingen. De samenwerking tussen Veenendaal, Renswoude en Woudenberg wat betreft belastingen wordt de komende anderhalf jaar zorgvuldig afgerond. 

Wethouder Economie & Financiën Henk van der Schoor: 'Er spelen bij de WOZ en belastingen complexe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en digitalisering. Daarnaast kent de huidige arbeidsmarkt momenteel veel uitdagingen. Om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen zijn kennis, kunde, tijd en investeringen nodig. Deze combinatie heeft geleid tot de gezamenlijke keuze om de belastingadministratie bij GBLT onder te brengen. Wij kijken terug op een goede samenwerking met de gemeente Veenendaal en Woudenberg, we bedanken hen dan ook graag voor hun inzet.'

GBLT is één van de grootste kantoren op het gebied van WOZ en lokale belastingen in Nederland. Ze werken op dit moment voor meerdere gemeenten en waterschappen. Dit zorgt ervoor dat de gemeente de belastingadministratie onder één dak belegt en de belastingbetaler één gecombineerde aanslagbiljet voor alle lokale belastingen ontvangt.