Wethouder financiën, Henk van der Schoor:
“In deze ‘begroting in een oogopslag’ leest u waar de gemeente in 2024 geld aan uitgeeft. Met gerichte keuzes biedt deze begroting Renswoude, ondanks onzekerheden rondom verschillende crisis, een gezonde (financiële) toekomst. Wij blijven streven naar een duurzaam financieel structureel evenwicht, dat ook nog reëel is.”

Inkomsten: waar komt het geld vandaan?

Het grootste deel, krijgen we van het Rijk. Dit is met 9,5 miljoen 48% van de inkomsten.
De rest krijgen we uit lokale heffingen en andere inkomstenbronnen. Dit is met 3,1 miljoen 15,5 % van de inkomsten. Het totaal aan inkomsten is 19,8 miljoen.

Lokale heffingen en andere inkomstenbronnen 3,1 miljoen

Belastingen (o.a. OZB)€ 1,2 mln
Afvalstoffenheffing € 0,7 mln
Rioolrecht€ 0,7 mln
Grafrechten€ 0,1 mln
Leges€ 0,4 mln

Uitgaven: waar wordt het geld aan besteed?

Wonen
Portefeuillestrategie Woningbedrijf actualiseren€ 4,6 Mln
Inwoners Renswoude wonen zelfstandig€ 15.000
Sociaal domein

Welzijn en sport

€ 936.000

Kunst en cultuur

€ 24.000

Wmo

€ 1,1 Mln.

Jeugd 

€ 1,9 Mln.

Participatie 

€ 1,1 Mln.

Ruimtelijke ontwikkeling en beheer

Buitengebied en agrarische sector 

€ 100.000

Ontwikkeling dorp en infrastructuur 

€ 1,1 Mln

Verkeersveiligheid

€ 369.000

Onderhoud openbare ruimte en afval

€ 1,75 Mln.

Inwoners, openbare orde en veiligheid, bestuur en organisatie
APV, OOV, vergunningverlening 
(bouw/OG en evenementen)
€ 804.000
Burgerzaken€ 159.000
Economische ontwikkeling/toerisme
Ontwikkeling lokale bedrijfsleven€ 4.400
Recreatie en toerisme€ 60.000
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien
Dividend€ 151.000
Lokale heffingen (niet gebonden besteding€ 80.100
Overhead€ 3,9 mln
Vennootschapsbelasting€ 25.000
Onvoorzien€ 838.000