De ambtelijke organisatie is op dit moment nog onderverdeeld in 2 afdelingen. Het hoofd van de ambtelijke organisatie is de gemeentesecretaris, de heer E.J. Jansonius, (e.jansonius@renswoude.nl)

Afdeling Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Dhr. M. Puttenaar (m.puttenaar@renswoude.nl)
Voor onder andere burgerzaken, verkiezingen, bestuurssecretariaat, financiën, communicatie. 

Afdeling Fysiek en Sociaal Domein

Dhr. J. van den Hooff (j.van.den.hooff@renswoude.nl)
Voor onder andere bouwmogelijkheden, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, kadastrale informatie, veiligheid maar ook ondersteuning, zorg en jeugdhulp. 


De werkzaamheden rond de gemeentelijke belastingen, bijstand en uitkeringen worden uitgevoerd door de gemeente Veenendaal.