De ambtelijke organisatie is onderverdeeld in 2 afdelingen. Het hoofd van de ambtelijke organisatie is de gemeentesecretaris, de heer E.J. Jansonius, (e.jansonius@renswoude.nl)

Voor beide afdelingshoofden en de heer Jansonius geldt dat zij het best bereikbaar zijn via e-mail.

Afdeling Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Hoofd van de afdeling: Mw. E.M. Wagenaar, (e.wagenaar@renswoude.nl
Voor onder andere burgerzaken, verkiezingen, bestuurssecretariaat, financiën, communicatie. 

Afdeling Fysiek en Sociaal Domein

Hoofd van de afdeling: Dhr. T. Bosma (t.bosma@renswoude.nl)
Voor onder andere bouwmogelijkheden, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, kadastrale informatie, veiligheid maar ook ondersteuning, zorg en jeugdhulp. 


De werkzaamheden rond de gemeentelijke belastingen en uitkeringen worden uitgevoerd door de gemeente Veenendaal.