Hier ziet u een overzicht van de afdelingen. .

Het hoofd van de ambtelijke organisatie is de gemeentesecretaris, de heer E.J. Jansonius, (e.jansonius@renswoude.nl)

Voor beide afdelingshoofden en de heer Jansonius geldt dat zij het best bereikbaar zijn via e-mail.

Afdeling Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Hoofd van de afdeling: Mw. E.M. Wagenaar, (e.wagenaar@renswoude.nl
Voor onder andere burgerzaken, verkiezingen, bestuurssecretariaat, financiën, communicatie. 

Afdeling Fysiek en Sociaal Domein

Hoofd van de afdeling: Dhr. T. Bosma (t.bosma@renswoude.nl)
Voor onder andere bouwmogelijkheden, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, kadastrale informatie, veiligheid maar ook ondersteuning, zorg en jeugdhulp. 


De werkzaamheden rond de gemeentelijke belastingen en uitkeringen worden uitgevoerd door de gemeente Veenendaal.


De ambtelijke organisatie is onderverdeeld in 2 afdelingen. Het hoofd van de ambtelijke organisatie is de gemeentesecretaris, de heer E.J. Jansonius, (e.jansonius@renswoude.nl)

Voor beide afdelingshoofden en de heer Jansonius geldt dat zij het best bereikbaar zijn via e-mail.

Afdeling Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Hoofd van de afdeling: Mw. E.M. Wagenaar, (e.wagenaar@renswoude.nl
Voor onder andere burgerzaken, verkiezingen, bestuurssecretariaat, financiën, communicatie. 

Afdeling Fysiek en Sociaal Domein

Hoofd van de afdeling: Dhr. T. Bosma (t.bosma@renswoude.nl)
Voor onder andere bouwmogelijkheden, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, kadastrale informatie, veiligheid maar ook ondersteuning, zorg en jeugdhulp. 


De werkzaamheden rond de gemeentelijke belastingen en uitkeringen worden uitgevoerd door de gemeente Veenendaal.