Voor het volgende schooljaar moet er vóór 1 juni 2024 een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer ingediend worden. Ouders van kinderen die nu onder deze regeling vallen, hebben de aanvraagformulieren inmiddels ontvangen. Aanvragen die na 1 juni ingediend worden, kunnen mogelijk niet op tijd beoordeeld worden. 

Voor wie geldt deze regeling en wat houdt het in?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind iedere dag op school komt. Vaak is dat geen probleem. Voor sommige kinderen is het vervoer naar school ingewikkeld. Bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of naar een speciale school gaan die ver uit de buurt ligt.
Kinderen in Renswoude, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de regeling 'bekostiging leerlingenvervoer'. Er wordt altijd eerst gekeken of er mogelijkheden zijn tot zelfstandig(er) reizen. Bijvoorbeeld met de fiets of het openbaar vervoer. Dit is vaak het beste voor de ontwikkeling van het kind.

Hoe kan ik contact opnemen? 

Wilt u een aanvraag indienen voor het leerlingenvervoer? Of heeft u vragen over de regeling? Dan kunt u het beste contact opnemen, via: leerlingenvervoer@renswoude.nl