De gemeente Renswoude voert een onderzoek uit naar de ervaring van inwoners met de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet. 

De gemeente Renswoude is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het is voor de gemeente belangrijk om te weten wat mensen vinden van de hulp en ondersteuning die zij ontvangen. Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons de zorg, ondersteuning en hulpverlening te verbeteren. 


Binnenkort wordt een brief verstuurd aan inwoners met de vraag of u wilt deelnemen aan dit onderzoek. Dit wordt verstuurd naar inwoners met een Wmo-voorziening, jongeren (van 12 t/m 23 jaar) die gebruik maken van een voorziening vanuit de Jeugdwet en naar ouders met kinderen (tot 18 jaar) die gebruik maken van jeugdhulp. We stellen het erg op prijs als u de vragenlijst invult en deze voor de in de brief genoemde termijn terugstuurt.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het invullen van de vragenlijst heeft geen invloed op de zorg of ondersteuning die u of uw kind ontvangt. 
Deelname is geheel vrijwillig.