Afvalinzameling

De inzameling van huishoudelijk afval wordt verzorgd door ACV. Op de website van ACV leest u alles over de inzameling van het huishoudelijk afval via kliko's en ondergrondse containers. Ook voor het brengen van grofvuil kunt u terecht bij ACV.

Grofvuil inleveren

Sinds januari 2022 kan het grofvuil niet meer bij de gemeentewerf ingeleverd. U kunt nu terecht bij het afvalbrengstation in Ede. De openingstijden en meer informatie vindt u op de website van ACV.

Afvalpas

Ieder huishouden heeft een afvalpas. Hierop staan ieder kalender jaar zes gratis punten. Met deze punten heeft u zes keer gratis toegang tot het brengplatform op het afvalbrengstation aan de Neonstraat 4 in Ede. Op de website van ACV vindt u meer informatie over welk afval u punten kost.
Neem altijd uw afvalpas mee wanneer u het afvalbrengstation bezoekt.


Op laten halen

Grofvuil, grof tuinafval, metalen en elektrische apparaten kunt u ook laten ophalen. Hiervoor moet u een afspraak met ACV maken. Dit kost 3 van uw afvalpas. Zijn de punten op dan betaalt u € 30,00 per m³ . 

 

Luiercontainers

Luiers mogen niet in de kliko's voor het huishoudelijk afval. Daarvoor zijn speciale luiercontainers geplaatst. U vindt deze op de volgende plaatsen:

 • Kinderdagverblijf ‘t Blauwe Kieltje, Groeperweg 4, 3927 CR Renswoude
 • Sporthal De Hokhorst, ter hoogte van de parkeerplaats
 • hoek Taets van Amerongenweg en Kerkstraat

Medisch afval

Heeft u om medische redenen veel afval? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vast tarief aan afvalstoffenheffing. Dit tarief bedraagt € 294,00 per jaar. Informatie over het indienen van een verzoek vindt u in het Belastingloket.

Milieubus

Klein huishoudelijk afval dat niet bij het restafval hoort kunt u gratis inleveren bij de Milieubus. 

De Milieubus is  voor kleine hoeveelheden afval, zoals:

 • Klein Chemische Afval (Bijvoorbeeld: lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen.)
 • Kleine elektrische apparaten
 • Frituuroliën- en vet
 • Textiel
 • Klein metalen voorwerpen (Bijvoorbeeld pannen)

Kijk voor de data en locatie op de website van ACV.

Afvalkalender

Op de afvalkalender kunt u zien wanneer welke kliko wordt geleegd. U kunt uw postcode en huisnummer invullen zodat u de data van uw adres te zien krijgt. Ook ziet u op een kaart waar de verschillende glas-, luier- en textielcontainers staan.

De persoonlijke afvalkalender kunt u printen. U kunt de verschillende data in uw digitale agenda zetten. Ook kunt u zich aanmelden voor een herinnering die u per e-mail ontvangt. 

Wat betaal ik voor de inzameling van afval?

De kosten voor afval betaalt u via de gemeentelijke belasting. Kijk voor de kosten bij: belastingtarieven.

4 veiligheidstips van ACV

zijlader heeft een kliko opgetild

Kom je weleens in de buurt van de zijlader van ACV wanneer zij afval ophalen? Een zijlader is een huisvuilwagen met een automatische grijparm aan de rechterkant die bestuurd wordt vanuit de cabine. Het voertuig stopt naast de container, de ‘arm’ komt naar buiten, pakt de container op, gaat met een boog omhoog en komt na het legen van de container op dezelfde wijze weer terug. 

Ben je in de buurt van een zijlader? Houd dan voldoende afstand! Om ongevallen te voorkomen volgen hier wat tips voor je eigen veiligheid: 

 1. Houd afstand als je in de buurt bent van een zijlader. 
 2. Fiets er niet even snel langs of onderdoor; haal nooit rechts in! 
 3. Loop er niet langs of onderdoor.
 4. Wacht niet dicht in de buurt van de container totdat deze geleegd is, zodat u hem weer kunt meenemen.

Als je te dichtbij komt, kun je geraakt worden door de arm. Dus, zijlader in de buurt? Houd afstand! 

afvalkalender, milieubus, grofvuil, klein chemisch afval, luiers, luiercontainer, zijlader