Vanwege de sloop van 26 oude en de bouw van 37 nieuwe woningen aan de Taets van Amerongenweg starten er binnenkort diverse werkzaamheden. 

Slopen woningen

Het vrijgekomen steen- en betonmateriaal van de oude woningen wordt duurzaam hergebruikt. Dit houdt in dat de grote brokken worden gebroken tot kleiner materiaal wat wordt gebruikt als fundering voor de toegangswegen en parkeerplaatsen. Het breken wordt ter plaatse uitgevoerd. De werkzaamheden starten op donderdag 13 april en we verwachten dat deze maximaal drie dagen duren. 

Bouwrijpmaken 

Als voorbereiding op de bouw van de nieuwe woningen wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Dit houdt in dat de riolering en fundering van de toegangswegen naar de parkeerplaatsen én van de parkeerplaatsen zelf wordt aangelegd en er ook een aantal rioolaansluitingen in de bestaande weg worden gemaakt. 

  • Fase 1 loopt van 18 april t/m 28 april 2023. In verband met aanpassingen aan het riool, wordt de Taets van Amerongenweg van 18 t/m 21 april 2023 afgesloten voor doorgaand verkeer. Omleidingen worden via bebording aangegeven. 
  • Fase 2: begint 22 mei. Informatie over de werkzaamheden en planning wordt via de Heraut gedeeld. 

Aanleg kabels en leidingen 

Omdat er meer woningen worden gebouwd dan er zijn gesloopt, is het noodzakelijk om aanpassingen te verrichten aan de stroom- en datakabels en waterleiding. Deze werkzaamheden staan gepland van 1 mei tot 16 juni 2023.

Nieuwe woningen 

Vanaf 26 juni 2023 start men met de voorbereidende werkzaamheden, het daadwerkelijke bouwen van de woningen start na de zomer. We verwachten dat deze werkzaamheden in mei 2024 klaar zijn. 

Woonrijpmaken 

Na de bouw wordt het openbaar gebied ingericht. Hierbij worden de toegangsweg en de parkeerplaats bestraat, bomen en struiken aangeplant en de Taets van Amerongenweg hersteld. Ook deze planning wordt tijdig via de Heraut en de website gedeeld. 

Alle werkzaamheden vinden overdag plaats en leiden tot (beperkte) overlast. Wij vragen hiervoor uw begrip. Alle omwonenden zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen via 0318 - 578 150 of info@renswoude.nl.