Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. De gemeente Renswoude heeft veel waardering voor mantelzorgers die dag in, dag uit, zorgen voor hun naaste. Daarom kunnen zij ook dit jaar weer een aanvraag indienen voor een mantelzorgwaardering. 

Bent u mantelzorger en woont uw zorgvrager (hulpbehoevende) in Renswoude? Dan kunt u tot en met 1 december 2021 een aanvraag indienen voor een mantelzorgwaardering. Dit is een blijk van waardering in de vorm van een cadeaubon ter waarde van. €100,00. 

Hoe dient u een verzoek in?

U dient het verzoek in via het aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2021. Het formulier wordt rechtstreeks via de website verzonden. Vult u het liever op papier in, neem dan contact op met de coördinator mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning Rianne van Ginkel (mantelzorgpunt@swo-sr.nl of 06- 516 475 25). 

Waar moet de mantelzorg aan voldoen?

  • Een mantelzorger is iemand die onbetaald en langdurig zorg verleent aan iemand met een (chronische) ziekte of beperking. Dit kan zijn aan een familielid maar ook aan een vriend(in). 
  • Het gaat bij mantelzorg om méér dan gebruikelijke zorg die over een langere periode (tenminste drie maanden) en voor minimaal 8 uur per week wordt gegeven.
  • De zorgvrager moet in Renswoude wonen. Als mantelzorger hoeft u niet in Renswoude te wonen.

Belangrijk om te weten

  • Per zorgvrager kan maximaal één mantelzorgwaardering per jaar worden aangevraagd.
  • Als u een ouder/verzorgende bent van een zorgbehoevend (minderjarig) kind kunt u ook een aanvraag indienen. 
  • Ook als de zorgontvanger uw kind is dat verblijft in een instelling buiten Renswoude, kunt u een aanvraag indienen.