De Participatiewet biedt gemeenten de ruimte om nadere invulling te geven aan de vrijstelling van giften voor inwoners met een bijstandsuitkering. De gemeente Renswoude heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld rondom de vrijstelling voor giften die mensen in de bijstand mogen ontvangen.

 

Het gaat om een vrijlating van giften met een waarde tot €1.200,- per jaar, zonder dat deze gevolgen hebben voor de hoogte van of het recht op een uitkering.
Naast deze jaarlijkse algemene vrijstelling, hoeven inwoners met een bijstandsuitkering geen melding te doen bij giften tot €1.200 per jaar. Hogere giften en/of bedragen, dienen wel doorgegeven te worden. Deze wijziging biedt een ruimere coulance voor inwoners die onder de Participatiewet vallen en een uniforme richtlijn voor de vrijlating van giften.