Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten één parkeerplaats aan de Beekweide ter hoogte van nummer 30 te reserveren als laadpunt voor elektrische voertuigen. Aanleiding hiervoor is een aanvraag uit de omgeving van de Kievitweide. 

Besloten is om aan dit verzoek te voldoen via een openbaar laadpunt op een centrale plek in de wijk. Op deze manier kunnen toekomstige elektrische rijders uit de wijk ook gebruik maken van deze openbare laadpaal. De laadpaal wordt gerealiseerd naast een parkeervak aan de Beekweide ter hoogte van nummer 30. Het besluit treedt in werking zodra de parkeerborden (E4) met een onderbord met daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen’ zijn geplaatst.

Genoemd verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken digitaal ter inzage, deze kunt u via onderstaande contactgegevens opvragen. Tot zes weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden hier bezwaar tegen maken door het indienen van een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 3927 ZL, Renswoude).

Wanneer u bezwaar heeft ingediend en er sprake is van een spoedeisend belang, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor meer informatie: Mw. N. Schot, bereikbaar via 0318 - 578 150 of n.schot@renswoude.nl.