Het college van B&W heeft op 14 december 2021 een nieuw verkeersbesluit genomen ten behoeve van de blauwe zone van het parkeerterrein gelegen aan de Vendelier. 

Op 1 september 2019 besloot het college van B&W om tijdelijk een 20-tal parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Vendelier toe te voegen aan de blauwe zone. Er zou een evaluatie plaatsvinden om te bezien of het aantal van 20 aansluit bij de behoefte. Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Op grond van de uitkomst hiervan kan het aantal parkeerplaatsen in de blauwe zone worden teruggebracht van 20 naar 9. Het tijdelijke karakter wordt tevens omgezet naar definitief.     

Belanghebbenden kunnen via info@renswoude.nl een zienswijze indienen, binnen zes weken na de dag van publicatie van dit besluit.