De gemeente Renswoude heeft zich op basis van een besluit van de gemeenteraad uit maart 2018 intensief verdiept in het verbeteren van de inzameling van afvalstromen in het dorp. Er is al een aantal grote veranderingen doorgevoerd. Toch voldoet de huidige situatie nog niet geheel aan de landelijke richtlijnen, vereisten en milieudoelstellingen. Dit geldt met name voor het afvalbrengstation op de gemeentewerf, omdat niet alle afvalstromen hier ingeleverd kunnen worden. Als gevolg hiervan heeft de gemeente gezocht naar een alternatief.

Alternatief afvalbrengstation op de gemeentewerf

Het is niet eenvoudig geweest om een effectief en met name kostenefficiënt alternatief te vinden voor een dorp met relatief weinig inwoners. Zo blijkt een volwaardige milieustraat pas rendabel te zijn bij meer dan 20.000 inwoners. 
Vele alternatieven voor het afvalbrengstation op de werf zijn bestudeerd en doorgerekend. De uitkomst hiervan is, dat Renswoude ook voor deze afvalinzameling gaat samenwerken met ACV-groep in Ede. De overstap naar een partij die al aan afvalinzameling doet voor 20.000+ inwoners levert nauwelijks extra kosten op. ACV biedt een hoog serviceniveau en scherpe inzage in scheidingspercentages. Bovendien is Renswoude al mede-eigenaar van ACV.

Afvalbrengstation in Ede

Het nieuwe afvalbrengstation voor grofvuil is weliswaar zeven kilometer van het dorpshart van Renswoude verwijderd, maar bereikbaar via een zeer gemakkelijke aanrijroute. Voor klein specifiek afval - denk bijvoorbeeld aan oude batterijen - kan men daarnaast nog steeds terecht bij bouwmarkt Hubo en supermarkt Coop. 

Meer informatie met persoonlijke afvalpas volgt per brief

Meer informatie over wat dit precies inhoudt voor alle huishoudens volgt per brief. Bij deze brief zit een persoonlijke afvalpas die gekoppeld is aan het adres van de inwoner. Hiermee kan grof afval worden ingeleverd bij het afvalbrengstation aan de Neonstraat 4 in Ede. Meer informatie over het afvalbrengstation is te vinden op acv-groep.nl/afvalbrengstation.