Vanaf woensdag 22 december sluit de vaccinatielocatie in De Hokhorst voor een vaccinatie of boosterprik. Vanaf dan kunt u terecht op één van de grote locaties in de provincie:  in Veenendaal, Amersfoort, Utrecht, Nieuwegein, Woerden en vanaf 27 december in Houten.

Heeft u al een afspraak in De Hokhorst dan krijgt u bericht van de GGD.

Zonder afspraak voor een boosterprik krijgt u geen vaccinatie!

Tijdelijke sluiting

GGD regio Utrecht staat voor de grote opgave om alle inwoners van provincie Utrecht voor eind januari een boostervaccinatie te geven. Om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen te vaccineren, is het nodig om tijdelijk kleine dichtbij locaties te sluiten en op te schalen bij de grote locaties.

Waarom sluiten

Een kleine locatie heeft in verhouding meer medewerkers nodig. Denk aan prikkers, hosts, admins, EHBO’ers en artsen. Deze medewerkers zijn hard nodig op de grote vaccinatielocaties om al onze inwoners zo snel mogelijk een booster te kunnen geven. De sluiting is tijdelijk en duurt tot in ieder geval eind december. Dan bekijkt GGD regio Utrecht of het mogelijk is de locatie weer te openen.

Beroep op al onze inwoners

Inwoners die al een afspraak hebben bij locatie De Hokhorst , krijgen bericht. GGD regio Utrecht plant mensen zo snel mogelijk opnieuw in, op een andere locatie. We vragen deze groep mensen met klem niet zelf contact te zoeken met de GGD om de afspraak te verplaatsen. GGDrU benadert u.

De nieuwe afspraak op een andere locatie betekent wellicht dat u wat verder moet reizen. Wij realiseren ons dat dit lastig kan zijn. Toch doen wij een beroep op uw begrip. Voor de gezondheid van onze inwoners vinden wij het als gemeente belangrijk dat onze inwoners zo snel mogelijk een boosterprik kunnen krijgen. Is het maken van een afspraak lastig voor u? Doe zoveel mogelijk een beroep op iemand in uw omgeving bij het plannen van een afspraak of voor het rijden naar een locatie. De gemeente kijkt ook naar hoe we kwetsbare inwoners zo goed mogelijk kunnen ondersteunen om de booster-vaccinatie zo snel mogelijk te halen. Voor pashouders zijn er ritten naar de vaccinatielocatie via de Valleihopper mogelijk. Neem voor de voorwaarden contact op met de Valleihopper.

We roepen iedereen die aan de beurt is op om zo snel mogelijk een boosterprik in te plannen bij GGD regio Utrecht. Het kan zijn dat u even moet wachten aan de telefoon of in het onlinesysteem. Alle medewerkers van GGDrU en andere GGD’en werken ontzettend hard, ook tijdens de feestdagen, om u zo snel mogelijk te kunnen helpen.

Waarom een booster halen?

We zien dat een eerste en tweede vaccinatie na 3 maanden niet meer genoeg beschermen tegen de omikron-variant. Door de snelle verspreiding van deze variant, kan het aantal ziekenhuisopnames sneller stijgen. Om dit te voorkomen is het nodig om iedereen zo snel mogelijk een booster te geven. Heeft u een uitnodiging voor de boostervaccinatie gehad, of is uw geboortejaar aan de beurt? Dan kunt u een afspraak maken op www.planjeprik.nl. Vindt u het lastig om online een afspraak te maken, bel dan met GGD regio Utrecht op 030-630 54 00. Dat kan 7 dagen in de week van 08.00 tot 20.00 uur.

Wanneer ben ik aan de beurt?

Houd de site en de sociale media van de Rijksoverheid of van GGDrU in de gaten. GGDrU zet zich in eerste instantie in om alle zestigplussers zo snel mogelijk te vaccineren. Degenen die een afspraak hebben gemaakt bij een dichtbijlocatie worden gebeld, of krijgen een sms om de afspraak te herplannen bij een grote locatie. Neemt u hiervoor niet zelf contact op met GGDrU.

Kom niet spontaan naar een vaccinatielocatie!

Wij vragen u niet zonder afspraak voor een boosterprik naar één van de GGD-locaties te komen. Zonder afspraak krijgt u geen vaccinatie.

Locaties in de provincie

  • Veenendaal, Schoolstraat 100
  • Amersfoort, Rijtuigenloods en Meander Medisch Centrum
  • Houten, Expo (vanaf 27 december)
  • Nieuwegein, Beursfabriek
  • Utrecht, Jaarbeurs en Hoog Catharijne
  • Woerden, voormalig Campina