Op vrijdag 1 oktober 2021 organiseerde de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage alweer de twintigste editie van de jaarlijkse opschoonactie ‘Renswoude schoon’. Naast een schoon en opgeruimd dorp heeft de organisatie nog een ander doel met deze acties, namelijk geld inzamelen voor een project dat wordt gesponsord. Sponsoring vindt telkens plaats voor drie jaar. Dit jaar gaat de totale opbrengst voor de laatste maal naar de Veluwse Wens Ambulance. Medewerkers van de ambulance hielpen dan ook, net als de kinderen van groep 7 van onze beide basisscholen en enkele andere vrijwilligers.

Gemeente Renswoude ondersteunt de actie elk jaar in zowel praktische als financiële zin. Schoonmaak- en opruimmateriaal wordt verstrekt, al het verzamelde zwerfvuil wordt opgehaald en verder verwerkt door de gemeentewerf en er wordt een donatie gedaan aan het actuele goede doel.

Burgemeester Petra Doornenbal en wethouders Marieke Teunissen en Arnout Wijs waren bij de start van de actie ook van de partij. De burgemeester prees alle vrijwilligers en sprak de hoop uit dat dit soort acties de betrokkenheid van zowel kinderen als volwassenen zal vergroten, zodat men minder snel zwerfafval van zich af zal gooien.

Vrijwilligers en organisatie tijdens Renswoude Schoon