Het is al weer enige tijd geleden dat de laatste woningen in het plan Beekweide zijn gerealiseerd. Om te kunnen voorzien in de vraag naar woningen is het plan Beekweide II in ontwikkeling. 

In dit plangebied worden circa 190 woningen in  diverse prijsklassen gerealiseerd. Meer informatie over het plan vindt u via www.woneninrenswoude.nl/beekweide-II(externe link).

Op dit moment wachten we op de uitspraak van de Raad van State vanwege een beroep dat tegen dit plan is ingediend. Wanneer deze uitspraak positief is (wat wel de verwachting is) wordt de aanbesteding voor de opruim-, grond- en rioleringswerkzaamheden opgestart. De verwachting is dat deze werkzaamheden medio 2023 daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Vooruitlopend op deze werkzaamheden moet het aanwezige groen worden verwijderd. Dit betreft het kappen van bomen en het verwijderen van struiken. Voor het kappen is de benodigde vergunning onlangs verstrekt. 
Bij het verwijderen van het groen moet er rekening worden gehouden met het broedseizoen. Daarom is er een opdracht verstrekt om vooruitlopend op de genoemde werkzaamheden het groen te verwijderen. Om deze werkzaamheden uit te mogen voeren hebben we recent door een ecoloog een extra inventarisatie uit laten voeren. 

De kapwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd en vinden plaats in de tweede week van maart, zodat deze zijn afgerond voordat het vogelbroedseizoen begint. De werkzaamheden vinden overdag plaats en kunnen leiden tot beperkte overlast. Wij vragen hiervoor uw begrip.