In 2021 hebben wij als gemeente een cliëntervaringsonderzoek uitgezet onder inwoners die gebruik maken van zorg of voorzieningen op grond van de Wmo en de Jeugdwet. Hoewel het al weer even geleden is, willen wij alsnog de belangrijkste resultaten met u delen.

Uit de resultaten komt naar voren dat de meeste mensen positieve ervaringen hebben met de hulp vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Uit het onderzoek is ook een aantal verbeterpunten gekomen, vooral op het gebied van meer bekendheid/zichtbaarheid van het Dorpsteam, zodat inwoners beter weten dat ze bij het Dorpsteam terecht kunnen bij diverse vragen en problemen. Andere punten: meer bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning, betere invulling voor huishoudelijke ondersteuning bij uitval en enkele verbeteringen in verder ingezette jeugdhulp van (zorg)organisaties.

Wij bedanken alle deelnemers voor de medewerking aan dit onderzoek en we gaan met deze verbeterpunten aan de slag.