De afschuwelijke situatie in Oekraïne heeft er voor gezorgd dat vele mensen het land zijn ontvlucht, op zoek naar een veilige plek, waaronder Renswoude. Burgemeester Doornenbal heeft het voortouw genomen voor de coördinatie van het hulpaanbod en een team samengesteld ter ondersteuning. 

Na een oproep van onze burgemeester op 9 maart voor vrijwilligers en helpende handen via Facebook, hebben vele dorpsgenoten hun hulp aangeboden, waarvoor dank! 

Op zaterdag 12 maart heeft het team geïnteresseerde en hulpvaardige vrijwilligers ontvangen in het gemeentehuis om met hen te bespreken hoe de hulp het beste georganiseerd kan worden. Zo kon men aangeven waar men mee kan en wil helpen. Inmiddels zijn diverse vluchtelingen aan woonruimte geholpen en is er een ontmoetingsruimte in de Rehoboth ingericht waar men elkaar kan ontmoeten. Daarnaast is er een loods beschikbaar gesteld waar goederen tijdelijk opgeslagen kunnen worden en is de coördinatie tussen vraag en aanbod verder geregeld.

Aanmelden om te helpen

Wilt u ook helpen, dan kunt u zich aanmelden via het formulier hier op de website. Heeft u Facebook dan kunt u zich ook aanmelden bij de besloten Facebookgroep ‘Renswoude voor Oekraïne’. Hier komen vraag en aanbod bij elkaar. 

Registratie van vraag en aanbod

Het is belangrijk dat vraag en aanbod goed worden geregistreerd. Dit is in ieders belang, aangezien de Oekraïense vluchtelingen later ook hulp krijgen voor scholing, medische en psychische zorg en mogelijk een bijstandsuitkering.