De afgelopen week zijn met vier grondeigenaren anterieure overeenkomsten, ruilovereenkomsten en een koopovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van de toekomstige woonwijk Beekweide II. Met de anterieure overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd over o.a. de inpassing van diverse type woningen en bijbehorende prijsklassen, toe te passen duurzaamheidsmaatregelen en de bijdrage in de kosten van het bouwrijp maken van het plangebied.

“We zijn zeer verheugd met deze contractvorming” aldus projectwethouder Marieke Teunissen. “De voorbereiding was een complex traject en heeft veel tijd en inzet gevergd, maar met de afronding van het stedenbouwkundige plan en Beeldkwaliteitsplan in oktober dit jaar, lag deze vervolgstap in de lijn der verwachting. Uiteraard moet het bestemmingsplan Beekweide II nog definitief worden vastgesteld en onherroepelijk worden voordat we met de uitvoering kunnen starten, maar met deze belangrijke stap is de ontwikkeling van de wijk weer een stapje dichterbij gekomen. De plannen zijn de afgelopen jaren regelmatig in het dorp aan de orde geweest. Er is veel draagvlak voor. Bovendien is de vraag naar nieuwe woningen groot, dus het zou geweldig zijn als we medio 2022 kunnen beginnen met het bouwrijp maken van het plangebied en daarna kunnen starten met de bouw van de eerste fase. De vaststelling van het bestemmingsplan verwachten we in de raad van februari 2022 af te ronden.”

De woonwijk Beekweide II bestaat uit 191 woningen. In deze overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd over de bouw van 90 woningen. Op het gemeentelijke grondgebied van deze wijk zijn nog eens 85 woningen gepland. Over de bouw van de resterende 16 woningen hopen we op termijn nog concrete afspraken met de overige twee grondeigenaren te maken.

Familie Moesbergen (6 woningen) en de heer J. van Voorthuijsen (4 woningen)
Van de Mheen planontwikkeling BV (45 woningen)
De Bunte Projecten BV (35 woningen)