Buurtproblemen kunnen je woonplezier enorm verstoren. Soms hebben mensen last van hun buren door bijvoorbeeld harde muziek, blaffende honden of rotzooi. Probeer eerst met elkaar te praten. Als samen praten niet lukt of het gesprek niets oplost, kan Buurtbemiddeling uitkomst bieden. 

Het doel van Buurtbemiddeling is het contact herstellen met uw buren, zodat wonen weer prettig is. Goed opgeleide buurtbemiddelaars helpen u en uw buren om samen te praten over oplossingen.

Hoe doen we dat? 

U belt naar Buurtbemiddeling om uw overlast te melden. De buurtbemiddelaars komen vervolgens bij u thuis om te luisteren naar uw kant van het verhaal. Daarna gaan zij naar uw buren voor hun verhaal. Als de buren met u in gesprek willen, gaan wij een bemiddelingsgesprek regelen. Dit gezamenlijke gesprek vindt plaats in een buurthuis of op een andere neutrale locatie. Met onze hulp kunt u samen de dingen uitpraten en goede afspraken maken. 

De bemiddelaars helpen met dit gesprek. Zij zijn neutraal, onpartijdig en hebben een geheimhoudingsplicht. Een paar weken na het bemiddelingsgesprek bellen wij beide buren om te horen of de gemaakte afspraken goed zijn verlopen. Als dit niet goed is gegaan, dan kijken we wat er nog mogelijk is zodat u beiden fijn kunt wonen. Buurtbemiddeling is kosteloos.

Meer informatie of het aanmelden van een overlast situatie kan via buurtbemiddeling@veens-welzijn.nl  of  0318-791 050.