HOME  |  Vaak gestelde vragen  |  Wat betekent de afkorting ...

Wat betekent de afkorting ...

 • BRP = Basisregistratie Personen;
  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van inwoners in Nederland. En van personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. 
 • GREX = grondexploitatie; 
  Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan in beeld te brengen.
 • Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning;
  Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning.Officieel heet deze wet Wmo 2015.
 • WOZ = waardering onroerende zaken;
  Gemeenten stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Bent u eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente met de WOZ-waarde. Deze waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen. Zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting.

Heeft u nog meer onbekende afkortingen gevonden laat het ons weten: afkortingen doorgeven