HOME  |  Vaak gestelde vragen  |  Hoe kan ik iets op de digitale aankondigingsborden plaatsen?

Hoe kan ik iets op de digitale aankondigingsborden plaatsen?

De borden zijn in eerste instantie bedoeld voor het aankondigen van evenementen (activiteiten), maar kunnen in geval van nood ook gebruikt worden om een oproep te doen. Ook is er ruimte om bijvoorbeeld collecteweken aan te kondigen.

U kunt een verzoek tot plaatsing doen via de website. Hoe u dat doet en onder welke voorwaarden de aankondiging geplaatst wordt leest u op onderstaande pagina.