HOME  |  Vaak gestelde vragen  |  De kliko is nog niet geleegd, wat nu?

De kliko is nog niet geleegd, wat nu?

Is de kliko van de buren ook nog niet geleegd?

Waarschijnlijk is er sprake van vertraging of wordt er een andere route gereden. Het komt voor dat de wagen een paar uur later is dan normaal.

Is de kliko van de buren wel geleegd?

Stond de kliko op tijd buiten en is deze als enige niet geleegd?  Neem contact op met ACV. Kijk op de website met de contactgegevens.

Kliko op tijd aan de weg

Zorg altijd dat de kliko op tijd aan de weg staat. Er is geen vaste verplichte route. Misschien komt de wagen bij u vaak pas aan het eind van de ochtend. Dit betekent echter niet dat het altijd zo zal zijn.