HOME  |  Over deze site  |  Proclaimer en privacy

Proclaimer en privacy

Dit is de officiële website van gemeente Renswoude. De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Bij de samenstelling van de inhoud van deze website betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij doen er alles aan deze inhoud actueel en juist te houden.

Komt u desondanks fouten of verouderde informatie tegen dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt hiervoor contact opnemen via het e-mailadres webmaster@renswoude.nl. U kunt ook rechtstreeks reageren met het Reactieformulier website .
Het is mogelijk dat de inhoud van een archiefgedeelte van de site verouderd is. In dergelijke gevallen geldt bij officiële documenten de tekst van de meest recente officiële papieren versie. Ook persberichten, mededelingen en bekendmakingen komen op den duur in het archief. Die berichten worden na plaatsing niet meer aangepast aan recente ontwikkelingen.
Gearchiveerde publicaties herkent u aan een verloopdatum (boven in de publicatie).

E-mailberichten

Elk e-mailbericht dat binnenkomt bij gemeente wordt met zorg behandeld. Het is echter door de gemeente niet uit te sluiten dat een e-mailbericht bij verzending op weg naar de gemeente via internet door derden wordt ingezien. Dit valt buiten het bereik van de gemeentelijke bevoegdheid of verantwoordelijkheid.
De naam-, adres-, woonplaatsgegevens die door u worden opgegeven voor beantwoording worden door gemeente Renswoude alleen voor dit doel gebruikt.

Privacy

De gemeente Renswoude hecht waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze site. Informatie over bezoeken aan onze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking en nooit ter identificatie van individuele personen.

Bij het aanvragen van interactieve diensten moet u bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Deze verwerkt de gemeente Renswoude alleen om u de gevraagde dienst te kunnen leveren. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als aanvrager van het product vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen.

De formulieren die u op de website invult worden allemaal verzonden via een beveiligde verbinding. 

Als u vragen of opmerkingen heeft over de borging van uw privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, Femke Hendrikx via FG@renswoude.nl.

Auteursrecht

Gemeente Renswoude behoudt zich het auteursrecht voor op de via deze site verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit teksten of grafische voorstellingen op de website mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.
Mocht u informatie aantreffen waarvan u zelf de auteur of maker bent en u vindt dat dit onterecht geplaatst is, neem dan contact op met de webmaster.

Gebruik wapen van gemeente Renswoude

Het recht om het gemeentewapen te voeren is door de Kroon bij Koninklijk Besluit uitsluitend verleend aan de gemeente Renswoude. Het zonder toestemming gebruiken van het gemeentelijk wapen is niet toegestaan.

Links

Links naar derden worden uitsluitend voor gebruikersgemak verstrekt.
Gemeente Renswoude heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.