HOME  |  Over deze site  |  Gebruik van afbeeldingen

Gebruik van afbeeldingen

De afbeeldingen die wij op deze site gebruiken zijn door ons zelf gemaakt of de rechten van de afbeelding zijn geregeld door aankoop of afspraak. Mocht u toch afbeeldingen aantreffen waarvan u auteursrecht heeft of waar u vragen over heeft, neem dan contact op met de webmaster via webmaster@renswoude.nl.

Auteursrechten worden vermeld op de pagina credits