HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  WOZ-waarde

WOZ-waarde

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Sinds 1 oktober is de WOZ-waarde openbaar.

U kunt de waarde van een woning in Renswoude opvragen via: WOZ-waarde opvragen

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?


De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Met gebruik van DigiD kunt u het WOZ taxatieverslag online aanvragen. 

U kunt uw gegevens opvragen met gebruik van DigiD door te klikken op: Belasting Renswoude via DigiD

Heeft u geen DigiD dan kunt u gebruik maken van www.renswoude.datab.nl. Hier vormen uw burgerservicenummer en uw geboortedatum samen de toegang tot uw gegevens.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

U kunt een kopie van het taxatieverslag en het aanslagbiljet opvragen via http://www.renswoude.datab.nl/.

Als burger kunt u inloggen met uw burgerservicenummer en geboortedatum. Wilt u voor uw bedrijf het verslag aanvragen dan kunt u inloggen met het nummer van de aanslag en het bedrag.

U vindt hier informatie over: "Meer info"

Meer info

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.