HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  WOZ-waarde

WOZ-waarde

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de gemeente via Mijn Renswoude.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks via de site op Mijn Renswoude

U vindt hier informatie over: "Meer info"

Meer info

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.