HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, huisgenoten, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

 • aanpassingen in uw woning
 • een geldbedrag voor naar een andere woning te verhuizen
 • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen
 • een hulpmiddel voor uw woning zoals bijvoorbeeld een tillift

De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

Enkele voorbeelden van woningaanpassingen

 • verbeteren van toegangspaden
 • aanbrengen van hellingbanen
 • de woning herkenbaar maken (bijvoorbeeld als u slechtziend bent)
 • verbreden van deuren
 • automatische deuropeners plaatsen
 • drempels verwijderen
 • toiletstoel/douchestoel plaatsen
 • traplift installeren
U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

 • U neemt contact op met het Dorpsteam van de gemeente.
 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Is een woonvoorziening voor u de beste oplossing? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

U vindt hier informatie over: "Meer info"

Meer info

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015 ) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.