HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Als u gaat verhuizen moet u dit uiterlijk binnen vijf dagen na de verhuizing doorgeven. Dit is de aangifte van verhuizing. Het wordt ook wel inschrijving of inschrijven in de gemeente genoemd.

Een aangifte van verhuizing moet u doen in de gemeente waar u gaat wonen. De nieuwe gemeente zorgt ervoor dat uw gegevens mee verhuizen.

Als u naar het buitenland verhuist moet u dit uiterlijk vijf dagen vóór het vertrek doorgeven in de gemeente waar u uit vertrekt. Kijk daarvoor op de pagina over emigratie.

Is uw nieuwe adres in Renswoude dan kunt u de aangifte rechtstreeks via de website doen. U vindt het formulier onder het kopje formulieren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Aangifte van verhuizing doet u bij de nieuwe woongemeente. Deze stuurt bericht naar de gemeente waar u vandaan komt. Uw gegevens worden vervolgens opgestuurd naar uw nieuwe gemeente. U hoeft dus niets door te geven aan de oude gemeente.

 • De aangifte van verhuizing is verplicht voor iedereen die 18 jaar of ouder is.
 • Iemand van 16 of 17 mag zelf aangifte doen. Doet hij/zij dit niet dan moet een ouder, voogd of verzorger dit doen.
 • Voor kinderen die jonger dan 16 zijn, moet een ouder, voogd of verzorger aangifte doen.
 • Als iemand onder curatele staat, moet de curator aangifte doen.

De volgende personen mogen aangifte doen voor een ander:

 • Een meerderjarig kind voor ouder(s) die op hetzelfde adres wonen.
 • Ouder(s) voor een meerderjarig kind dat op hetzelfde adres woont.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als zij op hetzelfde adres wonen.
 • Elke meerderjarige die hiervoor schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die in die instelling verblijft (onder bepaalde voorwaarden).

Gaat u bij iemand inwonen? U hebt dan toestemming nodig van de hoofdbewoner.

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

Aangifte van verhuizing doet u door u in te laten schrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

 • U gaat persoonlijk naar de afdeling burgerzaken. Klik hierboven op Wat heb ik nodig? om te zien wat u mee moet nemen
 • U maakt gebruik van het formulier op de website.
  Met DigiD kunt u het formulier rechtstreeks via de site versturen.
  Zonder DigiD kunt u het formulier invullen, printen, ondertekenen en met een kopie van uw legitimatiebewijs per post versturen of afgeven aan de balie in het gemeentehuis.

Vertrekt u naar het buitenland? Kijk dan bij emigratie.

Met gebruik van DigiD kunt u de verhuizing ook online doorgeven. Ook is het mogelijk het formulier online in te vullen en te printen. Na ondertekening kunt u het met een kopie van een geldig legitimatiebewijs per post versturen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Persoonlijke aangifte in het gemeentehuis:

 • uw geldige legitimatiebewijs
 • de onderstaande gegevens

Formulier met gebruik van DigiD

 • uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • de onderstaande gegevens

Formulier zonder DigiD

 • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs
 • de onderstaande gegevens
 • een printer

Gegevens

 • uw naam en geboortedatum
 • de namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres
 • de datum van uw verhuizing
 • en als u een briefadres heeft of bij iemand in gaat wonen:
  - een brief met toestemming van de hoofdbewoner
  - een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner
U vindt hier informatie over: "Tijd"

Tijd

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

U vindt hier informatie over: "Meer info"

Meer info

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner